Pirkimo taisyklės

1) Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Duranus.lt elektroninėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

2) Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir duranus.lt sudaroma nuo momento, kai klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus Duranus.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3) Duranus.lt įsipareigoja pasiūlyti klientui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei dėl svarbių aplinkybių negali pateikti klientui užsakytos prekės. Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Duranus.lt įsipareigoja grąžinti klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti kliento užsakymą.

4) Po to, kai Duranus.lt patvirtino užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Duranus.lt tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei klientas nesutinka įsigyti prekę pakeistąja kaina, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Duranus.lt raštu ar elektroniniu paštu info@duranus.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

5)Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis www.duranus.lt svetaine bus ribojamos. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo

6) Pirkėjas atsako už prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir privalo jų neatskleisti tretiems asmenims. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

7) Duranus.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis.

8) Duranus.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
• fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
• jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
• juridiniai asmenys.

9) Draudžiama:
• kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško Duranus.lt svetainės savininko sutikimo;
• naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti Duranus.lt tsistemos veiklą.

10) Duranus.lt pasilieka teisę:
• koreguoti puslapyje esančią informaciją - atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
• riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
• retų, specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus kliento apmokėjimą už prekę iš anksto;
• asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

11) Klientai, pirkdami prekes Duranus.lt, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis. Pirkėjas turi teisę keisti arba grąžinti kokybiškas prekes per 14 dienų nuo prekės pardavimo dienos. Prekės grąžinimui priimamos Pirkėjui pristačius jas į UAB „Duranus“ saloną ir atsakingam UAB „Duranus“ darbuotojui patvirtinus, kad grąžinama prekė yra tinkamos būklės ir jai taikytinos garantinės sąlygos. Prekių grąžinimo sąlygos norodytos skyrelyje Garantijos ir grąžinimas.

12) Klientai įsipareigoja gautą prekę patikrinti jos atsiėmimo momentu - t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą. Jei kurjerio pristatyta pakuotė pažeista, būtina apie tai pažymėti važtaražtyje, kitu atveju skundai dėl transportavimo metu pažeistos prekės nebus priimami.

13) Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

14) Prekių kiekiai yra riboti.

15) Duranus.lt įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytoms aplinkybėms, Duranus.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

16) Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

17) Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Pastaba: visais atvejais klientų prašome pirmiausiai kreiptis į Duranus.lt (t. y. į pardavėją).

Produktas pridėtas palyginimui.